Session

Schedule

Room B

Sunday,

July 27

Monday,

July 28

11:00 11:30

 

Roman Popovych

 

11:30 12:00

 

Alexander Bihlo

 

12:00 13:30

Lunch

Lunch

13:30 14:00

Anatoly Nikitin

 

ACA Plenary Talk

14:00 14:30

Kesh Govinder

 

14:30 15:00

Coffee break

Coffee break

15:00 15:30

Sergey Meleshko

Ekaterina Shemyakova

 

15:30 16:00

 

Juha Pohjanpelto

Sergey Golovin

 

16:00 16:30

Thomas Wolf

 

16:30 17:00

Break

Break

17:00 17:30

Vladimir Kornyak

 

Michal Marvan

 

17:30 18:00

---

Nicoleta Bila

 

18:00 18:30

Johannes Middeke